Introduction | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

Introduction

 
Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pengajian Siswazah) 
terlibat secara khusus dalam Pengurusan Berkaitan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar. 

Bagi memastikan semua urusan berjalan dengan baik dan lancar agar selari dengan kehendak
Universiti yang telah mencapai pengiktirafan ISO 9001:2008
Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pengajian Siswazah)
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM,
Serdang Selangor Darul Ehsan.

Telefon : +603 8609 3881 / 3871

 

Updated:: 05/10/2017 [mjamil]

MEDIA SHARING

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 8609 3890
+603 8947 1971
C1518984466