Instrument Room | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

Instrument Room

MAKMAL PERALATAN JABATAN PATOLOGI & MIKROBIOLOGI VETERINAR

 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia
MALAYSIA.

Makmal Peralatan Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar adalah makmal Umum yang menyediakan perkhidmatan bagi tujuan penyeilidikan dan pengajaran secara gunasama kepada Pensyarah/penyelidik/Pegawai dan pelajar. 

 

Permohonan untuk setiap perkhidmatan makmal ini boleh dibuat dengan dengan melengkapkan " Borang Permohonan Menggunakan Makmal & Tunjuk Ajar " atau berhubung terus dengan pegawai makmal kami untuk keterangan atau perbincangan lebih lanjut.

Prof. Madya Dr. Hazilawati Hamzah
Penyelaras : Pengajaran dan Penyelidikan
Telefon : + 603 8609 3441 (Pejabat) 
E-mel : hazilawati@upm.edu.my 


Mohd Jamil Samad 
Penolong Pegawai Sains 
Telephone : +603 8609 3484 (Pejabat) / +6012 342 2482 (Telefon Bimbit) 
E-mail : mjamil@upm.edu.my 

Antara perkhidmatan yang disediakan dimakmal ini adalah : 

No Nama Peralatan Fungsi dan kegunaan
1. Penyediaan Ais Membekalkan air batu
2. Ultra Centifuge Proses Penghemparan sampel untuk tujuan penyelidikan
3. Centrifuge Berkelajuan Tinggi Proses Penghemparan sampel untuk tujuan penyelidikan
4. Inverted Microscope Melihat paparan imej daripada slaid penyelidikan
5. Imaging Microscope Pengambilan gambar dan pengukuran sel dalam penyelidikan
6. Flouresence Microscope Pengambilan gambar sampel flourescence dan pengukuran sel dalam penyelidikan
7. Komputer dan TV untuk tujuan Pembentangan / Persediaan Seminar
8. Sistem Penapisan Air Menghasilkan air Dinyah ion(DdH20) dan pembalikan Osmosis (RO)

 

 

SENARAI TEMPAHAN PENGGUNAAN PERALATAN DI MAKMAL PERALATAN JPMV

Motic Compound Imaging Microscope

Mikroskop Fluorescence Nikon Attached With Camera

Optima XPN - 100 - Ultra Centrifuge Beckman Avanti J26S - XPI

High Speed Centrifuge Beckman  

 

Updated:: 20/09/2017 [mjamil]

MEDIA SHARING

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 8609 3890
+603 8947 1971
C1508232434