Instrument Room | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

Instrument Room

   Diagnostik    | Penyelidikan    | Pembelajaran   | Kursus & Latihan   ||


Makmal Peralatan Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar adalah makmal Umum yang menyediakan perkhidmatan bagi tujuan penyeilidikan dan pengajaran secara gunasama kepada Pensyarah/penyelidik/Pegawai dan pelajar. 

Permohonan untuk setiap perkhidmatan makmal ini boleh dibuat dengan dengan melengkapkan " Borang Permohonan Menggunakan Makmal & Tunjuk Ajar " atau berhubung terus dengan pegawai makmal kami untuk keterangan atau perbincangan lebih lanjut.Prof. Madya Dr. Hazilawati Hamzah
Penyelaras : Pengajaran dan Penyelidikan
Telefon : + 603 8609 3441 (Pejabat) 
E-mel : hazilawati@upm.edu.my 


En. Mohd Jamil Samad 
Penolong Pegawai Sains 
Telephone : +603 8609 3484 (Pejabat) / +6012 342 2482 (Telefon Bimbit) 
E-mail : mjamil@upm.edu.my 


1. Alat Pembuat Ais - Membekalkan air batu
2. Ultra Centifuge - Proses Penghemparan sampel untuk tujuan penyelidikan
3. Centrifuge Berkelajuan Tinggi - Proses Penghemparan sampel untuk tujuan penyelidikan
4. Inverted Microscope - Melihat paparan imej daripada slaid penyelidikan
5. Imaging Microscope - Pengambilan gambar dan pengukuran sel dalam penyelidikan
6. Flouresence Microscope - Pengambilan gambar sampel flourescence dan pengukuran sel dalam penyelidikan
7. Komputer dan TV - Untuk tujuan Pembentangan / Persediaan Seminar
8. Sistem Penapisan Air - Menghasilkan air Dinyah ion(DdH20) dan pembalikan Osmosis (RO) 

 


 

Updated:: 06/11/2017 [mjamil]

MEDIA SHARING

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 8609 3890
+603 8947 1971
C1516580356